Review phim hài Biệt Đội Săn Ma: Kỷ Nguyên Băng Giá

“Biệt Đội Săn Ma: Kỷ Nguyên Băng Giá” (tên gốc: Ghostbusters: Frozen Empire) là phần tiếp theo của Ghostbusters: Afterlife (2021) và là bộ phim thứ năm trong loạt phim Ghostbusters. Sau sự thành công của phần phim năm 2021, Sony Pictures đã không ngần lại làm phần tiếp theo của loạt phim này. Gia […]

error: Nội dung được bảo vệ!