Review phim Angel Has Fallen: Mất chất “Nhà Trắng”

Angel Has Fallen (Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội) tiếp nối loạt phim “thất thủ”, thất thủ từ Nhà Trắng đến London rồi bây giờ chắc có ý định cho Nhà Trắng tiếp tục thất thủ. Tuy lần trở lại này của mật vụ Mike Banning (Gerard Butler) không còn hấp dẫn như các […]

error: Nội dung được bảo vệ!