Rợn người khi xem phim Resident Evil: Vendetta

KhenPhim.com – Resident Evil: Vendetta (Vùng Đất Quỷ Dữ) là phần thứ 3 – tiếp nối 2 phần phim CG trước là Degeneration và Damnation, còn nếu nói về game thì Khen Phim có tìm hiểu ra thì nội dung của Vendetta là những diễn biến tiếp theo sau chuỗi sự kiện trong game Resident Evil 6. Tên ác […]

error: Nội dung được bảo vệ!